01/2019: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1271

Kaikki artikkelit

Pääkirjoitus: Tiedonvälityksen merkitys kasvaa
Tilikauden 2018 tulos positiivinen
Maakuntaedunvalvonnan kilpailu kiristyy
ICT-valmistelussa asiakas on tärkein
Satakuntaliitto käsittelee kaavamuistutuksia
Satakunnan matkailun kasvuohjelmaa laaditaan
Satakunnasta bio- ja kiertotalouden edelläkävijä
Merialuesuunnittelu kommentointiin huhtikuussa
Vanhusneuvostojen puheenjohtajat koolla
Haku päällä! Vuoden kylä on...
Satakunnan vuodenvaihteen juhla 4.1.2019
ASKO - Asiantuntijatalouden kehittämisohjelma
TEUVO tukee teollisuuden uudistumista

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

ASKO - Asiantuntijatalouden kehittämisohjelma

Asiantuntijatalouden kehittämisohjelma (ASKO) -hanketta toteutettiin ajalla 1.1.2015–31.12.2018. Sen rahoitus oli Satakuntaliiton EAKR-rahoitusta. 

Asiantuntijoiden johtaminen, asiantuntijaosaaminen ja asiantuntijatyön tuottavuus ovat nyt ja tulevaisuudessa yhä merkittävämpi kilpailukykytekijä. Koska kilpailu asiantuntijoista kiristyy, on asiantuntijoiden johtamiseen ja asiantuntijapalveluiden kehittämiseen kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota. Tähän haasteeseen pyrittiin vastaamaan Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikön Asiantuntijatalouden kehittämisohjelma (ASKO) -hankkeessa.


Asiantuntijatyön johtaminen on monien asioiden summa

Asiantuntijatyön johtamiseen tietoa

Tavoitteena oli tukea alueellista asiantuntijatalouden ja asiantuntijaorganisaatioiden kehittämistä tuottamalla uutta tutkimustietoa ja innovatiivisia ratkaisuja, tuottaa tutkimusteemoissa kansainvälisesti korkeatasoista ja kansallisesti sekä kansainvälisesti verkottunutta satakuntalaisen elinkeinoelämän tarpeisiin sovellettavaa tutkimustietoa ja osallistua aktiivisesti alueen TKI-toimintaan tukemalla alueen älykästä erikoistumista ja osaamisalueiden uudenlaista yhdistämistä.

ASKO-hankkeen toimenpiteiden keskiössä oli maakunnan ja sen elinkeinoelämän tarpeisiin sovellettavan uuden tutkimustiedon tuottaminen. Hankkeen tutkimuksissa käsiteltiin mm. seuraavia teemoja: 
Asiantuntijapalvelut nyt ja tulevaisuudessa
Asiantuntijoiden organisaatioon sitoutuminen ja työpaikan valintakriteerit
Brändin muodostus ja maineen hallinta asiantuntijaorganisaatioissa
Tulevaisuuden osaamistarpeet asiantuntijaorganisaatioiden johtamisessa
Kumppanuus ja verkostomallit

Hankkeessa osallistuttiin myös alueelliseen sosiaali- ja terveydenhuoltoa kehittävään TKI-toimintaan.  Tuotettu tieto ja ymmärrys luovat pohjaa myös uusille asiantuntijapalveluille ja uusien asiantuntijayritysten ja kaupallisten, asiantuntijapalveluihin kytkeytyvien innovaatioiden synnylle.

Tutustu ASKO-hankkeen tuloksiin julkaisussa
https://issuu.com/utu7/docs/mainos_issuu


Teksti ja lisätiedot:

Kehityspäällikkö Kimmo Laakso
Turun yliopiston kauppakorkeakoulun Porin yksikkö
040 708 7987, kimmo.laaksoutu.fi 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009