02/2019: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1276

Kaikki artikkelit

Kallio: Satakunta tarvitsee oman sote-uudistuksen
Satakunta 2050 - minne haluamme mennä?
Mikä on viestimme Satakunnasta?
Satakunnan talous yhä myötätuulessa
Puurijärven malja
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 hyväksyttiin
Satakuntaan ampumarataselvitys
Risto Vilen kartoittaa luontokohteita kesällä
Euroopan komission tapahtumabrändi Poriin
SatakuntaEvents.fi on kaikkien avoimessa käytössä
Satakunnan edunvalvontafoorumi 2019

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 hyväksyttiin maakuntavaltuustossa

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 prosessi on loppumetreillä Satakuntaliiton maakuntavaltuuston hyväksyttyä kaavan 17.5.2019. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 tullessa aikanaan voimaan, se edistää omalta osaltaan Satakunnan ilmasto- ja energiastrategian visiota ja uusiutuvan energian ja biotalouden kasvumahdollisuuksia Satakunnassa. Kaavan ratkaisu edistää myös huoltovarmuutta ja mahdollistaa kotimaisen energiatuotannon lisäämisen. Lisäksi kaupan teemaa koskeva kaavaratkaisu antaa puitteet tasapainoisen kaupallisen verkon kehittymiseksi Satakuntaan. Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 vahvistaa myös maakunnan kulttuurista identiteettiä.

Satakunnan vaihemaakuntakaavaa 2 laadittiin laajassa yhteistyössä ministeriöiden, viranomaistahojen, Satakunnan kuntien, naapurimaakuntaliittojen, sidosryhmien ja toimijoiden kanssa. Osalliset olivat kaavaprosessin aikana aktiivisia ja esimerkiksi valmisteluvaiheen aineistosta annettiin satoja mielipiteitä. Kaavatyön yhteydessä järjestettiin yhteensä seitsemän yleisötilaisuutta, joissa kaavaa esiteltiin ja siitä keskusteltiin kuntalaisten ja kuntien edustajien kanssa. Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 laadintaprosessi on käsittänyt lukemattomia kokouksia, joissa kaavaa tai sen selvityksiä on käsitelty ja työstetty eteenpäin. Satakuntaliitto esittää kiitokset kaikille kaavaprosessissa mukana olleille ja työpanoksensa antaneille.


Porin Itäkeskus (kuva Antti Partanen)

Maakuntakaava ohjaa maankäytön suunnittelua

Voimaan tullessaan Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 on yhdessä Satakunnan maakuntakaavan ja Satakunnan vaihemaakuntakaavan 1 kanssa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisesti ohjeena laadittaessa ja muutettaessa yleiskaavaa ja asemakaavaa sekä ryhdyttäessä muutoin toimenpiteisiin alueiden käytön järjestämiseksi.

Lisäksi viranomaisten on suunnitellessaan alueiden käyttöä koskevia toimenpiteitä ja päättäessään niiden toteuttamisesta otettava maakuntakaava huomioon, pyrittävä edistämään kaavan toteuttamista ja katsottava, ettei toimenpiteillä vaikeuteta kaavan toteuttamista.


Nakkila, Leistilänjärvi (kuva Tomi Glad)

Satakuntaliitto katsoo jo tulevaan

Seuraavaksi Satakuntaliiton alueiden käytön toimialan tähtäimessä on Satakunnan maakuntakaavan uudistamisen käynnistäminen. Satakuntaliitossa on jo nyt käynnistetty eräiden taustaselvitysten laatimistyö. Ensimmäisten selvitysten joukossa on ollut esiselvityksen laatiminen maakunnallisen luontoselvityksen päivittämiseksi. Esiselvitykseen perustuen ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan Satakunnan maakuntakaavassa osoitettujen suojelualueiden tilaa. Selvitys on samalla maakuntakaavan toteutumisen seurantaa. Selvitystyö käsittää olemassa olevan aineiston läpikäynnin ja tarvittaessa myös maastokartoituksia tulevan kesän aikana.

Lisäksi Satakuntaliitto on käynnistänyt ampumaratalain mukaisen kehittämissuunnitelman laatimisen. Muita tulevia selvityksiä ovat maakunnallisesti merkittävien kulttuuriympäristöjen selvitys, maa-ainesten oton nykytilannekartoitus sekä liikennejärjestelmien kehittämiseen liittyvät selvitykset.

Satakunnan vaihemaakuntakaavan 2 maakuntavaltuuston hyväksymä aineisto:
http://www.satakuntaliitto.fi/hyvaksyminenvmk2


Teksti ja lisätiedot:

Maakunta-arkkitehti Susanna Roslöf
Yhteystiedot 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009