02/2019: http://satanen.satakuntaliitto.fi/satanen.aspxtaso=2&id=1279

Kaikki artikkelit

Kallio: Satakunta tarvitsee oman sote-uudistuksen
Satakunta 2050 - minne haluamme mennä?
Mikä on viestimme Satakunnasta?
Satakunnan talous yhä myötätuulessa
Puurijärven malja
Satakunnan vaihemaakuntakaava 2 hyväksyttiin
Satakuntaan ampumarataselvitys
Risto Vilen kartoittaa luontokohteita kesällä
Euroopan komission tapahtumabrändi Poriin
SatakuntaEvents.fi on kaikkien avoimessa käytössä
Satakunnan edunvalvontafoorumi 2019

 

Lehtiarkisto

02/2019
01/2019
04/2018
03/2018
02/2018

Näytä kaikki lehdet

Satakunnan talous yhä myötätuulessa – kärjessä vientiteollisuus ja automaatio

Satakunnan talouden vahva vire ja nousu jatkui vuoden 2018 heinä-joulukuussa. Teollisuus menestyi kokonaisuutena mainiosti ja vienti veti jopa aiempaa paremmin. Talouden palkkasumma kohosi edelleen ripeästi ja henkilöstömäärä kasvoi päätoimialoilla loppuvuonna rakentamista lukuun ottamatta. Aineisto löytyy Satakunnan talous -suhdannejulkaisusta.

Maakunnan kovin kasvaja oli loppuvuonna jälleen automaatio- ja robotiikkaklusteri, Robocoast. Erityisesti teollisuuden liikevaihto ja vienti kohosivat reippaasti metsäteollisuuden, metallien jalostuksen sekä koneiden ja laitteiden valmistuksen vetäminä. Kahdessa jälkimmäisessä liikevaihdon ja ainakin osin viennin nousu tosin hyytyi viimeisellä vuosineljänneksellä.

Meriteollisuus näyttäisi päässeen jaloilleen, vaikka sen kehitys on yhä ailahtelevaa. Pori–Huittinen -teollisuusvyöhyke pysyi vahvalla kasvu-uralla ainakin metallien jalostuksen ansiosta, mutta Meri-Porin M20-alueen kehitys oli alavireistä viime vuoden lopussa. Mäntyluodon telakan uusi alku puhaltanee myötätuulta alueelle.

Elintarviketeollisuuden liikevaihto kasvoi loka–joulukuussa. Kemianteollisuuskin alkoi nousta tuhkasta, sillä mm. Venatorin tuotannon käynnistyminen nosti alan takaisin ainakin tilapäiselle kasvu-uralle. Metallituotteiden valmistuksen liikevaihto kääntyi laskuun ja sähkö- ja elektroniikkateollisuuden liikevaihto sukelsi selvästi huolimatta automaation vahvasta noususta.

Rakentamisen kehitys oli loppuvuonna 2018 vaihtelevaa, mutta alan terävin suhdannekärki lienee taittunut. Palveluissa kauppa sekä liike-elämän palvelut porskuttivat edelleen, mutta majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihto alkoi laskea. Myös luovien alojen kehitys jäi varsin vaisuksi.

Palvelusektorin veto pysyi edelleen varsin vahvana, mutta majoitus- ja ravitsemistoiminnan nousu pysähtyi. Kestomenestyjän, rakentamisen, suhdanteet väljähtivät.

Teollisuuden eri haaroilla kehitys vaihteli suuresti merkkinä talouden epävarmuuden kasvamisesta. Suhdanneodotukset ovat jäähtymässä, sillä pk-yritysten näkymät ovat heikentyneet ja maailmantaloudessa kiivaimman kasvun vaihe on ohitettu.


Satakunnan yritysten liikevaihto kasvussa

Sekä teollisuuden että kaikkien yritysten keskimääräinen liikevaihdon nousu ylitti Satakunnassa hienoisesti maan keskitason. Tilastokeskuksen tuoreimpien suhdannetietojen mukaan Satakunnan yritysten yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi vuoden 2018 heinä-joulukuussa 6,2 % vuoden 2017 vastaavaan aikaan verrattuna. Heinä-syyskuussa liikevaihto kohosi 8,4 %, mutta nousu tasaantui loka-joulukuussa 4,2 %:iin lähinnä metallien jalostuksen ja etenkin konepajojen hiipumisen vuoksi.

Maakunnan yrityksistä 53 % pääsi loppuvuonna liikevaihdon kasvuun kiinni ja noin 35 % saavutti sitä vähintään 15 %:n verran. Kiivain kasvu kirjattiin suurissa, yli 20 työntekijän yrityksissä, joiden yhteenlaskettu liikevaihto kasvoi n. 10 %. Myös pienempien kokoluokkien yritysten liikevaihto kohosi, joskin selvästi maltillisemmin.

Koko maassa keskimäärin talous porskutti yhä edelleen ja yritysten liikevaihto kasvoi tasaisesti heinä–joulukuun aikana 5,5 % vuodentakaista vastaavaa ajanjaksoa korkeammaksi. Teollisuus oli kautta linjan elintarvike- ja metallituoteteollisuutta lukuun ottamatta vahvassa vedossa; näiden kahden kehitys jäi varsin vaisuksi. Rakennustoiminta jatkui vauhdikkaana, joskin alan kovin nousu alkaa ilmeisesti olla takanapäin, sillä kasvu pysähtynee tänä vuonna. Palvelualojen kehitys oli edelleen hyvin myönteistä.


Satakunnan päätoimialojen henkilöstömäärä ja palkkasumma kasvoivat

Satakunnan talouden palkkasumma (ml. julkinen sektori) kohosi edelleen loppuvuoden aikana. Maakunnan organisaatioiden maksama palkkojen summa kasvoi vuoden 2018 heinä-joulukuussa tasaisesti 3,3 % vuoden 2017 vastaavaa aikaa korkeammaksi. Koko maassa keskimäärin nousua kirjattiin vastaavasti 4,4 %.

Palkkasumma kohosi mm. maakunnan teknologiateollisuudessa, mutta aleni ainakin elintarviketeollisuudessa. Valtakunnallisesti palkkasumma kasvoi kaikilla päätoimialoilla. Satakunnan päätoimialojen henkilöstömäärä kasvoi alkuvuonna selvästi rakentamista lukuun ottamatta. Myös teollisuudessa nousutahti tasaantui. Automaatiossa ja robotiikassa kasvu oli nopeinta ja myös palvelualat keskimäärin lisäsivät henkilöstöään selvästi.


Toimialoittainen kehitys Satakunnassa heinä–joulukuussa 2018 (vertailu vuoden 2017 vastaava aika)

Koko teollisuuden yhteenlasketun liikevaihdon nousu jatkui vahvana (9,2 %). Viennin arvo kasvoi edelleen selvästi (9,5 %). Sen sijaan henkilöstömäärän kohoaminen tasaantui (0,5 %).

Teknologiateollisuuden (eli koko metalliteollisuuden) yhteenlaskettu liikevaihto nousi huomattavasti (10,8 %). Viennin arvokin kohosi reippaasti (8,6 %). Palkkasumman kasvu tasaantui hieman (2,6 %).

Metallien jalostuksen liikevaihto kasvoi yhä ripeästi (10,8 %).

Metallituotteiden valmistuksen liikevaihto kääntyi loivaan laskuun (-1,2 %).

Liikevaihto kohosi ripeästi koneiden ja laitteiden valmistuksessa (8,9 %).

Elektroniikka- ja sähkötuotteiden valmistuksen liikevaihto romahti (-10,2 %).

Meriteollisuuden liikevaihto kasvoi jo selvästi (5,6 %).

Pori–Huittinen-teollisuusvyöhykkeen teollisuusyritysten liikevaihto kasvoi selvästi (10,0 %).

Meri-Porin M20-teollisuuspuiston liikevaihto laski edelleen (-3,7 %).

Automaatio- ja robotiikka-alojen liikevaihto kasvoi huomattavan nopeasti (34,3 %). Henkilöstömäärä kohosi yhä rivakasti (6,7 %).

Metsäteollisuuden liikevaihdon (11,9 %) ja viennin (11,7 %) kasvu nopeutui selvästi.

Kemikaalien sekä kumi- ja muovituotteiden valmistuksen liikevaihto kääntyi lievään nousuun (1,8 %).

Elintarviketeollisuuden liikevaihto pysyi lähes ennallaan (0,2 %). Palkkasumma tippui selvästi (-3,5 %).

Rakentamisen liikevaihto aleni hieman (-0,7 %). Henkilöstöäkin vähennettiin (-1,4 %).

Tukku- ja vähittäiskaupan liikevaihdon nousu jatkui (3,7 %).

Majoitus- ja ravitsemistoiminnan liikevaihdon kasvu-ura taittui (-0,1 %).

Liike-elämän palvelujen liikevaihdon kasvu tasaantui (2,9 %).

Kaikkien neljän edellä mainitun sekä palvelualan sekä yksityisen SOTE:n yhteenlasketun henkilöstömäärän kasvu jatkui (3,0 %).

Luovien alojen liikevaihdon nousu hiipui (1,0 %).

Kaikkien toimialojen (ml. julkinen sektori) yhteenlaskettu henkilöstömäärä kasvoi edelleen (2,2 %).

Satakunnan talous -suhdannejulkaisussa tarkastellaan maakunnan elinkeinotoiminnan kehitystä kokonaisuutena ja toimialoittain. Katsauksen tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tuottamaan suhdanneaineistoon. 


Teksti ja lisätiedot:

Aluekehitysasiantuntija Saku Vähäsantanen
Yhteystiedot 
Sivuston toteutus: Hypermedia Oy 2009